Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/6/2014

Μεταφράσεις
  • PDF (1006,01 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2015

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ