Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Collapse ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
Expand Τομεακά ΕΠΤομεακά ΕΠ
Expand Περιφερειακά ΕΠΠεριφερειακά ΕΠ
Collapse Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςΠρογράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία
Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία
Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020
Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2014-2020
Interreg V-Β Βαλκανικής - Μεσογείου
Interreg V-B Mediterranean (MED)
Interreg ENI Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 101 από 11
Απόφαση Έγκρισης Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών - 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ) - Επικαιροποίηση Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Διεκτών - Παραρτήματα- 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 της 23.4.2020 για τροποποίηση κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/461 της 30.3.2020 για χρηματοδοτική ενίσχυση σε Κ-Μ κ χώρες που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 της 30.3.2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013, 1303/2013 και 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Αύγουστος 2019


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/11/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/10/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Απόφαση 47/18.7.2019 (ΦΕΚ 3100/Β/1.8.2019) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/8/2019
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΠΔ 84/17.07.2019 (ΦΕΚ 123/17.07.2019) Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/7/2019
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός


Αποτελέσματα 1 - 10 από 101 από 11
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ