Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
ΠΠ 1994-1999 (Β' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)ΠΠ 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ)
Expand ΠΠ 2007-2013ΠΠ 2007-2013
Collapse ΠΠ 2014-2020ΠΠ 2014-2020
Collapse Τομεακά ΕΠΤομεακά ΕΠ
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
ΕΠ Αλιεία & Θάλασσα
Collapse Περιφερειακά ΕΠΠεριφερειακά ΕΠ
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΠ Ηπείρου
ΠΕΠ Θεσσαλίας
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΠ Αττικής
ΠΕΠ Πελοποννήσου
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΠ Κρήτης
Collapse Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΣυνεργασίαςΠρογράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία
Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος
Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία
Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020
Interreg IPA CBC Πρόγραμμα Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2014-2020
Interreg V-Β Βαλκανικής - Μεσογείου
Interreg V-B Mediterranean (MED)
Interreg ENI Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020
ΠΠ 2021-2027

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 107 από 11
Απόφαση Έγκρισης Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών - 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ) - Επικαιροποίηση Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Διεκτών - Παραρτήματα- 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 της 23.4.2020 για τροποποίηση κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/461 της 30.3.2020 για χρηματοδοτική ενίσχυση σε Κ-Μ κ χώρες που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 της 30.3.2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013, 1303/2013 και 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Αύγουστος 2019


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/11/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα


Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/11/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/10/2019
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Απόφαση 47/18.7.2019 (ΦΕΚ 3100/Β/1.8.2019) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/8/2019
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Αποτελέσματα 1 - 10 από 107 από 11
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ