Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργία one stop shop - Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων στην Πελοπόννησο (Γ΄φάση)

Έχουν λήξει

Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011), οι οποίοι δεν διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας και η εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται μέχρι σήμερα από τις Κινητές Μονάδες των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι: • Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων). • Δικτύωση και συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. • Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού. • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». • Άτομα ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.) • Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011)
  • Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις).

 

Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας ενός Κέντρου Κοινότητας σε κάθε Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000. Συνεπώς η πρόταση ανά Δήμο πρέπει να υποβληθεί από ένα μόνο δυνητικό Δικαιούχο (Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού).

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Περίοδος υποβολής

από 12/5/2021 έως 20/9/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Σταματίνα Ξύγκου

2713 601387
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/9/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ