Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα για 600 πρώην εργαζόμενους των «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους της "COMMERCIAL VALUE"

Έχουν λήξει

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»


 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιχειρήσεις
  • Άνεργοι

Περίοδος υποβολής

από 29/1/2010 έως 1/10/2012

Η ημ/νία λήξης υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.Για να υπαχθεί μια ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Tο πρόγραμμα υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
  • Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (36) μήνες.
  • Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 36€.
  • Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ' ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.
  • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν δεν μπορούν να επιχορηγηθούν για περισσότερες από 6 θέσεις εργασίας.

Προϋπολογισμός

€ 6.480.000
6.480.000,00€ για 200 συγχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας 17.820.000,00€ για 550 θέσεις εργασίας που προβλέπεται να καλυφθούν για όλα τα έτη από το Προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ κλάδος ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
210 9989014, 210 9989016, 210 9989017

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/9/2013

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ