Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύγχρονες και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εθνικής οικονομίας

​Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 10.000 εργαζόμενους​ του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότ​ερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει.

Το έργο απευθύνεται σε 10.000 συνολικά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές γνώσεις τους κ​αι να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ψηφιακές ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση και ενίσχυση των επαγγελματικών ψηφιακών προσόντων των ωφελουμένων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.​

Σε ποιους απευθύνεται

Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και τα Ινστιτούτα αυτών​​​

Περίοδος υποβολής

από 26/9/2022 έως 31/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"» στη διεύθυνση Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα ​, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. ​​​

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 19.990.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
Τηλ
210 3722400, 210 3722405
Φαξ
210 3722499

Ειρήνη Μυριανθοπούλου

213 1500521
  

Ανθούλα Αναγνωστάκη

210 3722400
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2022