Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στέγαση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Αττική

Έχουν λήξει

Η δομή φιλοξενίας προβλέπεται να έχει τη μορφή μονάδας ημιαυτόνομων διαμερισμάτων προσωρινής φιλοξενίας, με δυνατότητα ταυτόχρονης φιλοξενίας έως 21 ατόμων. Ως διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης νοούνται πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα με δυνατότητα να μπορούν να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα το καθένα σε ξεχωριστά δωμάτια. Η δομή για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη αφορά αφενός στη λειτουργία χώρου για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και αφετέρου στη λειτουργία γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία διαθέτουν σχετική εμπειρία στην υλοποίηση συναφών δραστηριοτήτων

Περίοδος υποβολής

από 6/6/2022 έως 30/9/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 700.000

Σχετικά αρχεία


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2022