Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας

Έχουν λήξει

Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε τουλάχιστον 9.000 ανέργους αποφοίτους Α΄θμιας, Β΄θμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις διαφόρων κλάδων αιχμής της οικονομίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ενέργειες της Πράξης:

  • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ωφελούμενων - Συμβουλευτική καθοδήγηση
  • Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Πιστοποίηση
  • Συντονισμός, Διαχείριση & Παρακολούθηση των έργων - Δημοσιότητα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις αυτών (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών
  • ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

Περίοδος υποβολής

από 13/5/2022 έως 17/6/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στη διεύθυνση: «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», οδός KΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σ. 18 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Προϋπολογισμός

€ 40.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Π. Τσέργα

210 5271123
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2022