Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους - Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ των ΑΣΕΙ

Έχουν λήξει

Στην Ελλάδα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα εξής Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ): Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και Σχολή Ικάρων. Η δράση αφορά στην επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των ΑΣΕΙ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και την εμπέδωση της αντίστοιχης κουλτούρας ποιότητας. Για την αναβάθμιση της ποιότητας των Ιδρυμάτων θα αναπτυχθούν οι εξής δράσεις:

  • Εκπαίδευση ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού των ΑΣΕΙ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της.
  • Χρήση εργαλείων λογισμικού στο πλαίσιο ενός δομημένου ακαδημαϊκού συστήματος διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας. Αναδιοργάνωση πληροφοριακών συστημάτων ΑΣΕΙ. Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ με ΕΘΑΑΕ.
  • Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας (διαδικασίες ποιότητας SOP’S).
  • Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου.
  • Σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση έργου.
  • Ανάπτυξη μηχανισμών συλλογής και τήρησης δεδομένων ποιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (επ΄ωφελεία των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

Περίοδος υποβολής

από 29/3/2022 έως 15/9/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 510.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Μαρία Ηλιάκη

210 3278044
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/11/2022