Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έχουν λήξει

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων, υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης (assisted living) και της ασφαλούς γήρανσής τους. Η δράση αφορά κυρίως σε άτομα που ζουν μόνα και/ ή σε χρόνια πάσχοντες (κατάθλιψη, αστάθεια, κινητικά προβλήματα, διαβήτη, Alzheimer, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα κ.α.) που βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικής δυσκολίας. Περιγραφή υπηρεσιών: α) Λειτουργία κέντρου 24ης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων β) Παρακολούθηση και τηλε-ειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 7/12/2020 έως 31/3/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 1.300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Ανδριανή Αθανασίου

2613 611433
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/4/2021