Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχουν λήξει

Δημιουργία υποδομών σε τομείς όπως μουσική, χορός, χορωδία, εικαστικά, θέατρο κ.α., καθώς και δράσεις δικτύωσης, ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων και προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στους παραπάνω τομείς, σε συνδυασμό με την εκπόνηση εργαλείων (π.χ. ακουστική περιγραφή, δημιουργία ξεναγήσεων στη νοηματική με χρήση ΤΠΕ, ανάγλυφων χαρτών και ομοιωμάτων αφής κλπ.), τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας ως μέσου κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (με βάση αρμοδιότητα)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με βάση την αρμοδιότητα
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περίοδος υποβολής

από 20/7/2019 έως 31/10/2019

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 491 00
Τηλ
26610 80361
Φαξ
26610 33651

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2019