Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'

Έχουν λήξει

Xρηματοδότηση των προτάσεων που προκρίθηκαν βάσει της «Διαδικασίας Προεπιλογής Ερευνητικών Προτάσεων» με στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και την ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ ερευνητικής καριέρας τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικοί φορείς του άρθρου 12 του ν. 4386/2016, όπως ισχύει

Περίοδος υποβολής

από 8/7/2019 έως 30/9/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 25.136.325

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278046, 210 3278031
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/10/2020