Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης στα Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Έχουν λήξει

Πρόσληψη και κατάρτιση κατ’ ελάχιστον δύο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε κατ’ ελάχιστον ένα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών ή/και σε ένα τουλάχιστον Κέντρο Κοινότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Μυτιλήνης
  • Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου

Προϋπολογισμός

€ 102.001,15

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2019 έως 28/8/2020

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/8/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ