Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ (ΕΚΤ)

• Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών σχετικά με την Τεχνική, Συμβουλευτική και Νομική Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, την υποστήριξη Επιτόπιων Επαληθεύσεων, της πιστοποίησης, και της ad hoc υποστήριξης για εξειδικευμένα θέματα που θα προκύπτουν κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. • Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία) που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΕΦΔ ΑΣΔΑ σε ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας που απορρέουν από το Σχέδιο Δημοσιότητας που θα εκπονηθεί (ενημέρωση Δικαιούχων, περιεχόμενο ιστοσελίδας, newsletters, κλπ.) καθώς και στην προετοιμασία του σχεδίου ενεργειών δημοσιότητας των Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και οι οποίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ) της Διεύθυνσης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Περίοδος υποβολής

από 27/8/2018 έως 31/12/2023

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στη διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 110.845
Αναλυτικά: Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση: 69.845€ Πληροφόρηση και επικοινωνία: 1.000€

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αρκαδίας 37, 121 32 Περιστέρι
Τηλ
210 5745826
Φαξ
210 5759547

Παναγιώτης Σμυρνής

210 5745826-279
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2021