Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Επιταγή Κατάρτισης ανέργων 29 έως 64 ετών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση - Παράταση υποβολής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στους κλάδους: τεχνικό, νέων τεχνολογιών, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών. Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α)στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα.
   

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ωφελούμενοι: άνεργοι ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Πάροχοι Κατάρτισης αδειοδοτημένοι ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Περίοδος υποβολής

από 13/10/2014 έως 17/11/2014 (Παράταση υποβολής για ανέργους και παρόχους κατάρτισης)

 • Υποβολή αιτήσεων από ανέργους: από 13/10/2014 ώρα 11.00 έως 05/11/2014 και ώρα 24.00 (Παράταση υποβολής)
 • Υποβολή αιτήσεων από παρόχους κατάρτισης: από 20/10/2014 έως 17/11/2014 (Παράταση υποβολής)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους ανέργους-ωφελουμένους: Οι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις και εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν:

 • Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας που  φορά στην οικονομική αξία ποσού 5.400,00 ή 4.200,00 ευρώ, αναλόγως του κλάδου κατάρτισης, η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από τους ωφελούμενους άνεργους, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα. Χρόνος ισχύος της επιταγής εισόδου: από την έκδοσή της μέχρι 30/4/2016.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από τον ΟΑΕΔ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του.

Προϋπολογισμός

€ 112.000.000Κατανομή ανά Περιφέρεια σε ευρώ: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη:  Θέσεις 1.163 - Π/Υ 7.840.000 Θεσσαλία: Θέσεις 1.330  - Π/Υ 8.960.000 Ήπειρος: Θέσεις: 665 - Π/Υ 4.480.000 Ιόνια Νησιά Θέσεις: 324 - Π/Υ 2.184.000 Δυτική Ελλάδα: Θέσεις 1.296 - Π/Υ 8.736.000 Πελοπόννησος: Θέσεις 831 - Π/Υ 5.600.000 Βόρειο Αιγαίο Θέσεις: 299 - Π/Υ 2.016.000 Κρήτη: Θέσεις 914 - Π/Υ 6.160.000 Κεντρική Μακεδονία: Θέσεις: 3.324 - Π/Υ 22.400.000 Δυτική Μακεδονία: Θέσεις 399 - Π/Υ 2.688.000 Αττική Θέσεις¨4986 Π/Υ 33.600.000 Νότιο Αιγαίο Θέσεις:424 Π/Υ: 2.856.000 Στερεά Ελλάδα Θέσεις:665 Π/Υ 7.336.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος , 174 56
Τηλ
210 9989000

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/11/2014