Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 28 από 3

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Κρωπίας Αττικής

Δημιουργία και λειτουργία, από το Δήμο Κρωπίας με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 2 έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 26/7/2021 - 30/9/2021

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων των ωφελούμενων, με σκοπό την παροχή πρόσθετων γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που αφενός θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτηση τους στην τοπική αγορά εργασίας σε αντικείμενα της Κοινωνικής Οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διερευνήσουν την δημιουργία και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 1/6/2021 - 31/12/2021

Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης

Παροχής κλίνης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αστέγους οι οποίοι διαβιούν στο δρόμο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/4/2021 - 30/6/2022

Δέσμη καινοτόμων δράσεων κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης των ανέργων του Δήμου Πειραιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Προώθηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής ένταξης 300 μη ενεργών οικονομικά νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται σε παρατεταμένη χρονικά κατάσταση «εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» καθώς και υλοποίηση δέσμης συνεκτικών ενεργειών ενδυνάμωσης, διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και κατάλληλης προετοιμασίας για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ή/και την προώθηση σε επιλογές επιχειρηματικής δραστηριότητας, 400 ατόμων όλων των ηλικιών τα οποία βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 1/3/2021 - 31/12/2021

Δράσεις ενεργητικής ένταξης και βελτίωσης των δυνατοτήτων απασχόλησης ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων

Ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης την δυνατοτήτων των ωφελουμένων με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 25/1/2021 - 31/12/2021

Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές στη Νότια Αττική

Ήπιες παρεμβάσεις για τη φυσική δημιουργία νέων λειτουργικών διαδρόμων που προστατεύουν και αναδεικνύουν το πολιτιστικό πλούτο, το τουριστικό προϊόν καθώς και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών από τις οποίες θα διέρχονται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 7/12/2020 - 31/12/2021

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσα από την κοινωνική οικονομία

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 30/9/2020 - 31/12/2021

Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net

Η δράση Open Social Net εστιάζει στον ενιαίο σχεδιασμό των υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κι έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 24/9/2020 - 31/12/2021

Εξειδικευμένη εκπαίδευτική υποστήριξη για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 στην Περιφέρεια Αττικής

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/7/2020 - 28/9/2021

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 31/12/2023

Αποτελέσματα 1 - 10 από 28 από 3