Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών

2/4/2013

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα του Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων. Με την «Επιταγή Εισόδου» υποστηρίζεται η δομημένη πορεία εισόδου των νεοεισερχόμενων νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, που δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2013

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ