Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων

16/12/2021

 

Εγκαινιάστηκε στις 14 Δεκεμβρίου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η λειτουργία του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων.

 

Το νεοσυσταθέν Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων, στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχιας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Το Κέντρο απυθύνεται σε κάθε ενήλικα, ανεξαρτήτως φύλου, που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση), σε άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος (ενδοοικογενειακή βία), καθώς και σε όλους όσους έχουν υπάρξει θύματα πολλαπλών διακρίσεων (μετανάστες, πρόσφυγες, ΑμΕΑ, άνεργοι, μονογονείς).

 

Στα πρότυπα των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, αλλά διευρύνοντας το κοινό των δυνητικών ωφελούμενων του, το Κέντρο του Δήμου Αθηναίων παρέχει καθημερινή στήριξη μέσα από:

 

• Την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας,
• Την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ανάδειξης του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, και
• Τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου Αθηναίων και για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην:

• ενημέρωση/πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων,
• κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου) προς θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων,
• παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα κ.λπ.,
• προώθηση στην απασχόληση, και
• παραπομπή προς άλλους φορείς για μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παρέμβαση και στήριξη βασισμένη στην οπτική του φύλου και τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών.

 

Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται επίσης και δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης με εθνικούς και τοπικούς φορείς, που στοχεύουν στη διάδοση των υπηρεσιών του Κέντρου, στην κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων, στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη συνεργιών.

 

Σημαντικό είναι να προστεθεί ότι το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων μέσα από συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε οι πολιτικές και οι πράξεις του Δήμου Αθηναίων να ενσωματώνουν, στο σύνολό τους, την οπτική του φύλου (gender mainstreaming).Τόσο με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο και με την δράση εντός των πολιτικών του Δήμου το Κέντρο απηχεί την πολιτική βούληση του Δήμου Αθηναίων για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, αποκλεισμού και διακρίσεων.

 

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.Στοιχεία επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Αγίου Μελετίου και Λήθης 2, 112 51 Αθήνα,
Τηλέφωνο: 210 8625355 , 21086255858
E-mail: kentrokatapolemisisdiakriseon@athens.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Αττικής

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ