Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνθετική έκθεση υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΚΤ 2019

6/5/2021

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συγχρηματοδοτεί 187 Επιχειρησιακά Προγράμματα σε 28 κράτη μέλη.

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει μια σύνοψη των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης έως την 1η Δεκεμβρίου 2020. Καλύπτει τόσο τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του ΕΚΤ όσο και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και συγκεντρώνει τα δεδομένα υλοποίησης 2014-2019, παρουσιάζοντας τα κύρια επιτεύγματα (έως το τέλος του 2019):

 

- 4,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες βρήκαν δουλειά

- 5,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες απέκτησαν νέες δεξιότητες

- 0,8 εκατομμύρια συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με την αναζήτηση εργασίας

- 1,8 εκατομμύρια συμμετέχοντες παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης

- 4,1 εκατομμύρια μειονεκτούντες συμμετέχοντες πέτυχαν ένα από αυτά τα θετικά αποτελέσματα.

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/5/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ