Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτη για την αξιολόγηση της υποστήριξης του ΕΚΤ στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων

12/11/2020

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κοινωνική ένταξη. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το ΕΚΤ υποστηρίζει τέσσερις από τους έντεκα θεματικούς στόχους που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό, ένας εκ των οποίων είναι ο Θεματικός Στόχος 9 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων».

 

Στην Ελλάδα, το ΕΚΤ υποστηρίζει δράσεις κοινωνικής ένταξης μέσω δεκατριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Στα Σχετικά αρχεία θα βρείτε τη μελέτη αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΘΣ 9 για την περίοδο 2014-2018, καθώς και ενημερωτικό δελτίο για τις σχετικές δράσεις, αποτελέσματα και επιτεύγματα σε κάθε Κράτος Μέλος.

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ