Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ερμηνευτική εγκύκλιος για το πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1/10/2020

 

Σε συνέχεια δημοσίευσης του πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), εκδόθηκε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, με σκοπό την ερμηνεία και αποσαφήνιση όρων του πλαισίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου οδηγιών και κατευθύνσεων που θα ακολουθούν εφεξής όλες οι προσκλήσεις που αφορούν σε σχετικές δράσεις.

 

Δείτε στα Σχετικά αρχεία το κείμενο της εγκυκλίου καθώς και το γενικό πλαίσιο προδιαγραφών.

 


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/10/2020