Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 7.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

19/9/2019

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας».

 

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 7.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που απασχολούνται στο εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό. Στόχος είναι η προσαρμογή των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.


Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι πρέπει να είναι:

  1. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλ. να απασχολούνται: με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου ή ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ως αμειβόμενοι με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
  2. απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή απόφοιτοι Γυμνασίου για τους υπόλοιπους
  3. Να είναι πάνω από 18 ετών.


Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως 20/10/2019.


Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Ε.Σ.Ε.Ε. φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Ο φάκελος θα πρέπει να έχει κατατεθεί ή να έχει αποσταλεί σε διάστημα 5 ημερών από την επόμενη ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και τις 25/10/2019 και ώρα 14:00).

 

Διαβάστε στα Σχετικά αρχεία το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για να δείτε αναλυτικά τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής.


Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλλετε αίτηση επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://089.esee.gr


 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/9/2019