Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη των νέων ερευνητών

8/4/2019

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη των νέων ερευνητών παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 5 Απριλίου σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Patrick Paquet, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της Ευρώπης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όσον αφορά στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης στη χώρα μας, μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση, την εργασία και τις κοινωνικές πολιτικές. Επεσήμανε επίσης τη σημασία των δράσεων για τους νέους ερευνητές στην αντιμετώπιση του brain drain.

 

Στη συνέχεια ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, κ. Γ. Ιωαννίδης, παρουσίασε τις δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών και ερευνητριών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020:

 

  • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για νέους/ες κατόχους διδακτορικού διπλώματος που αφορά στην ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθημάτων στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Υποστήριξη ερευνητών/τριων με έμφαση στους νέους ερευνητές που αφορά στην χρηματοδότηση προτάσεων ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται κατά 50% από νέους ερευνητές.
  • Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας που αφορά σε υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και έχει ως στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και την παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών που αφορά σε υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.


Μέσω των δράσεων αυτών έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα 7.600 νέοι ερευνητές,  αριθμός που αναμένεται να ανέλθει σε 16.000 έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου ο οποίος παρουσίασε τις πολιτικές για την εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ για τους νέους ερευνητές τόνισε πως είναι αναγκαίο να γίνει επαναπροσδιορισμός του όρου brain drain, που παίρνει μια άλλη διάσταση στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά και τις γέφυρες που χρειάζεται να δημιουργηθούν για να υπάρχει ισορροπία στους επιστήμονες που θέλουν να μείνουν σε μια ξένη χώρα όσο και για εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν πίσω.

 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων από τον επίκουρο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, κ. Πάρη Βασσάλο. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που δημιουργήθηκε με στόχο τη συστημική διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών πράξεων, ενώ συμβάλλει και  στη σημαντική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

Τέλος η κα Ε. Σαχίνη, Δ/ντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης παρουσίασε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις μελέτες αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι μελέτες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/axiologisi-toy-programmatos/axiologisi-draseon-tritovathmias-ekpaideysis/

 

Επίσης, στα σχετικά αρχεία μπορείτε να δείτε μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων.

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2019