Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έναρξη διαδικασίας προ-επιλογής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές–κύκλος Β’»

16/1/2019

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

 

Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 και έως την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος υποβολής είναι http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν καθορίζεται στα 20.000.000,00€ και θα καλυφθεί από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/7/2019