Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοινώσεις για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019"

29/5/2018

Eνόψει της δημοσίευσης νέας πρόσκλησης για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019" και με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων, η ΕΕΤΑΑ έχει εκδώσει ανακοινώσεις:

  • Προς τους ενδιαφερόμενους γονείς, σχετικά με τη διαδικασία και τα βασικά έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους
  • Προς τους φορείς/δομές φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, ώστε να δηλώσουν, μέχρι την Πέμπτη 31/5/2018 και ώρα 24.00 την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη δράση, προκειμένου να καταρτιστεί ένας ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr

 


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/5/2018