Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017"

12/7/2016

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017,  προσκαλεί

  • Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
  • Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, και ατόμων με αναπηρία, ώστε να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

Στόχος της δράσης είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ωφελουμένων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στη δράση πρέπει, κατά τη χρονική περίοδο από 12/7/2016 έως 29/7/2016:

  1. να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (http://www.eetaa.gr - http://paidikoi.eetaa.gr). τη φόρμα «Αίτηση  Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και στη συνέχεια
  2. να αποστείλει  τα δικαιολογητικά  συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Οι ωφελούμενοι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιοι να επιλέξουν τον Φορέα/Δομή, που επιθυμούν.

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ), καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 174.451.805 €.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική Πρόσκληση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και του ΕΚΤ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. http://www.eetaa.gr - http://paidikoi.eetaa.gr όπου θα δημοσιεύονται και όλες οι σχετικές με τη δράση ανακοινώσεις. 

 

 

 

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/7/2016