Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημοσιεύτηκε η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)

16/9/2015

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, αναδεικνύεται η έννοια της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην έρευνα και καινοτομία (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3). Όπως αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, η στρατηγική αυτή προσέγγιση εστιάζει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της ανάπτυξης και αντιστοίχισης των ισχυρών σημείων της έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών και των εξελίξεων της αγοράς με τρόπο συνεκτικό. Πρόκειται για μία προσέγγιση τοπο-κεντρική που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά τους, τις δυνατότητές τους και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν προς την οικονομική ανάπτυξη.

Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στη χώρα μας, η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε στενή συνεργασία με τo Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΣΣΑ).

Μπορείτε να δείτε το κείμενο στα σχετικά αρχεία.

Φορέας

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/9/2015