Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016"

16/7/2015

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ως αρμόδιος φορέας εφαρμογής της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016», εξέδωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται σε:

α) Δομές (Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α),
και
β) Ωφελούμενους (οι μητέρες βρεφών- νηπίων- παιδιών, οι μητέρες νηπίων-παιδιών-εφήβων-ατόμων με αναπηρία, τα άτομα -γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία).

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχει θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά στις παραπάνω Δομές, με βασικό στόχο να διευκολύνει τους ωφελούμενους ώστε να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται:

• για τις Δομές: από 17/7 έως 31/7/2015 και ώρα 14.00,
• για τους Ωφελούμενους: από 5/8 έως 18/8/2015 και ώρα 14.00.

Σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Συμμετοχής τόσο για τις δομές όσο και για τους ωφελούμενους διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://paidikoi.eetaa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους όρους, προϋποθέσεις και γενικότερα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι (δομές και ωφελούμενοι) θα πρέπει να μελετήσουν το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://paidikoi.eetaa.gr).

 

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/7/2015