Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέο πρόγραμμα voucher για 7.000 άνεργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

18/12/2014

Ο ΟΑΕΔ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.».

Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο σχετικό «Μητρώο Παρόχων».

Κάθε ωφελούμενος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί, θα εγγραφεί στο «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία θα του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει.

Κάθε ωφελούμενος που θα συμμετέχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας 3.120 €.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας (Ανατ. Μακεδονία Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 45.000.000 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων έχουν οριστεί ως εξής:

- Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22/12/2014 ώρα 11:00 έως 14/1/2015 και ώρα 24:00.
- Για τους παρόχους κατάρτισης: από 29/12/2014 ώρα 11:00 έως 14/1/2015 και ώρα 24:00.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα παρέχονται στις ιστοσελίδες www.voucher.gov.gr και www.oaed.gr.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Φορέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) - πρώην

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/4/2015