Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015"

3/7/2014

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ως αρμόδιος φορέας εφαρμογής της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015», εξέδωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται σε:

α) Δομές (Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α),

και

β) ωφελούμενους (μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνους που βρίσκονται σε χηρεία).

Το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», παρέχει θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά στις παραπάνω αναφερόμενες Δομές, με βασικό στόχο να διευκολύνει τους ωφελούμενους ώστε να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται:

  • για τις Δομές: από 2/7 έως 21/7/2014 και ώρα 14.00,
  • για τους ωφελούμενους: από 25/7 έως 4/8/2014 και ώρα 14.00.

Σημειώνεται ότι η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών (και ανδρών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 25/7/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους όρους, προϋποθέσεις και γενικότερα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι (δομές και ωφελούμενοι) θα πρέπει να μελετήσουν το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://www.esfhellas.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3865 της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/9/2014