Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020

23/5/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23/5/2014 τη «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα (δηλ. το νέο ΕΣΠΑ), όπου περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των πόρων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στη χώρα, για την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη «το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνεται, πράγμα που αποδεικνύει και τη σοβαρή δουλειά που προηγήθηκε. Το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη σε μια κρίσιμη εποχή για τη χώρα. Πρόκειται για επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, συνολικού ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ» (δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργού εδώ).

Σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται ότι «με τις επενδύσεις της ΕΕ θα αντιμετωπιστεί η ανεργία, ούτως ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη μέσω της στήριξης της καινοτομίας, της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Οι επενδύσεις αυτές θα προωθήσουν επίσης την επιχειρηματικότητα, θα διευκολύνουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλουν σημαντικά στη φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων της οικονομίας».

 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/5/2014

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ