Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την 3η Πρόσκληση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά σε 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς

6/12/2013

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Η συγκεκριμένη Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 7.400 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2013-2014, σε δημόσιους φορείς της χώρας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 6/12/2013 έως 13/12/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η Πρόσκληση και άλλα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1720&lang=el

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Φορέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) - πρώην

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/1/2014