Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αξιολόγηση 2007-2013 (ΕΣΠΑ)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Όπως και στην προγραμματική περίοδο 2000-2006 η εκ των προτέρων και η εκ των υστέρων αξιολόγηση διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο τέλος της προγραμματικής περιόδου.

 

Η διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης δεν προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Στον ισχύοντα Κανονισμό (Καν.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, άρθρα 47-49) δεν χρησιμοποιούνται οι όροι «ενδιάμεση αξιολόγηση» και «ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης» αλλά γίνεται αναφορά στην πραγματοποίηση αξιολογήσεων από τα Κράτη – Μέλη «κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού».

 

Επίσης, τα Κράτη – Μέλη μπορούν να συντάσσουν Σχέδιο Αξιολόγησης (Evaluation Plan) που περιλαμβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.

 

Δείτε επίσης:

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2018

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ