Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

ΓΔΠ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, δομή του Οργανισμού της Περιφέρειας, συγκροτείται από:

 • τις Διευθύνσεις:
  • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ)
  • Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ)
  • Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ)
  • Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ)
  • Δασών
  • Γεωργικής Ανάπτυξης
  • Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, και
  • Διοίκησης,

  ενώ υπάγονται επίσης σε αυτήν: 

  • το αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και
  • οι Επιθεωρήσεις Δασών.

Οι παραπάνω Διευθύνσεις έχουν τοπική αρμοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια και έδρα την έδρα της Περιφέρειας.

 • τις Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, που λειτουργούν στους Νομούς ή Νομαρχίες της Περιφέρειας, εκτός από εκείνον στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, και Δασών / Δασαρχεία.

Οι παραπάνω Διευθύνσεις έχουν τοπική αρμοδιότητα στο Νομό ή στη Νομαρχία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ