Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΓΓΔΚ και ΑΠ

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Έχει την πλήρη ευθύνη της χώρας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έναντι των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο φορέας Εθνικού Συντονισμού για όλες τις ενέργειες ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και προώθησης της απασχόλησης, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ