Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

ΤΥΔΚ

Τμήμα της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας, που λειτουργεί στους Νομούς ή Νομαρχίες της Περιφέρειας με τοπική αρμοδιότητα στο Νομό ή τη Νομαρχία.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες είναι: 

 • Σύνταξη και θεώρηση μελετών
 • Επίβλεψη και παραλαβή έργων
 • Συντήρηση και λειτουργία έργων και εξοπλισμού και αφορούν:
  • Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους αυτών
  • Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα και
  • Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Στο νέο Οργανισμό Περιφέρειας προβλέπεται επίσης και η ΤΥΔΚ ως Τμήμα της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, που ασκεί σε επίπεδο Νομού ή Νομαρχίας της έδρας της Περιφέρειας όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος ΤΥΔΚ της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των άλλων Νομών.

Πηγή

Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ