Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νόμος

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στη γενική του μορφή ορίζεται ως «η αναφερόμενη στο μέλλον γενική και αφηρημένη ρύθμιση της κοινωνικής ζωής».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Αστικού Κώδικα, ως Νόμος ορίζεται ο κανόνας γραπτού δικαίου, τον οποίο θέτει η Πολιτεία με ορισμένη διαδικασία.

Οι Νόμοι διακρίνονται σε ουσιαστικούς και τυπικούς όπως παρακάτω: 

  • Ουσιαστικός Νόμος είναι κάθε πράξη της Πολιτείας που θεσπίζει κανόνα δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο που την θεσπίζει (Νομοθετική Εξουσία – Βουλή ή Εκτελεστική Εξουσία – Κυβέρνηση).
  • Τυπικός Νόμος είναι κάθε πράξη της Πολιτείας που θεσπίζεται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – δηλαδή από τα όργανα στα οποία έχει ανατεθεί η Νομοθετική Εξουσία – σύμφωνα με τη συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία.

Πηγή

«Π. Δ. Δαγτόγλου : Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο», Αθήνα 1985

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ