Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΝΑ

Αυτοδιοικούμενα κατά τόπο ΝΠΔΔ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2218/1994, ως η δεύτερη βαθμίδα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειάς τους.

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν ασκούν εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και δεν θίγουν τις αρμοδιότητές τους. Μεταξύ των δύο βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διακρίνεται στις απλές διοικητικές περιφέρειες, (Νομός) και στις διευρυμένες (διοικητική περιφέρεια περισσοτέρων νομών). Σήμερα υπάρχουν συνολικά 50 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (απλές και διευρυμένες). Οι διευρυμένες είναι οι εξής:

  • Αθηνών – Πειραιώς,
  • Ροδόπης – Έβρου και
  • Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης.

Για την εκπλήρωση του σκοπού τους οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διαθέτουν πόρους που προέρχονται από ίδια έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα κ.λπ.) και από κρατική επιχορήγηση.

Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι τα Νομαρχιακά Συμβούλια (ΝΣ), οι Νομαρχιακές Επιτροπές (ΝΕ) και ο Νομάρχης. Ο Νομάρχης και τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι τετραετής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ