Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Λευκές Βίβλοι

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι λευκές βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον διατυπωθεί ευνοϊκή γνώμη για τη λευκή βίβλο από το Συμβούλιο, μπορεί, ενδεχομένως, να ακολουθήσει πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα.

Μπορούν να αναφερθούν ως παράδειγμα οι λευκές βίβλοι για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (1985), την «ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (1993) ή ακόμη την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (2001). Πιο πρόσφατα, η λευκή βίβλος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (2004) και η λευκή βίβλος για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας (2006) σηματοδότησαν την εξέλιξη των κοινοτικών πολιτικών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ