Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΣΤΑ

Η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) αποτελεί τη νέα εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ (ΠΔ 57, άρθρα 28-32, ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007). Η ΕΣΤΑ με τη δραστηριοποίησή της ενισχύει με εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη ταχείας ανέλιξης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων, που ιδρύονται από αυτούς, καθώς επίσης τις περιφέρειες και τις κεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες και επιφορτίζονται με αρμοδιότητες στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι απόφοιτοι της ΕΣΤΑ αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας και την προαγωγή ευημερίας του πολίτη, κυρίως από τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και να διευρύνουν τον αναπτυξιακό ρόλο των τελευταίων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ