Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΣΔΔ

Ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) και έχει σκοπό να εκπαιδεύει μετά από εισαγωγικό διαγωνισμό πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ καθώς και ήδη υπηρετoύντες δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ με πενταετή προϋπηρεσία. Οι απόφοιτοί της έχουν την δυνατότητα ταχείας ιεραρχικής εξέλιξης σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης συμβάλλοντας στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής διοίκησης και ανταποκρινόμενη στο σκοπό ίδρυσής της, όπως διατυπώνεται στο Π.Δ. 57/07, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί την εκπαιδευτική δράση έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις άσκησης διοίκησης.

Με την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, η Σχολή συμβάλλει:

  • στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
  • στην αύξηση ικανότητας ανταπόκρισης της Δημόσιας Διοίκησης στις σύγχρονες ανάγκες
  • στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα
  • στην αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό.

Ως στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής είναι:

  • η ενίσχυση των γνώσεων
  • η ανάπτυξη των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • η καλλιέργεια πνεύματος πρωτοβουλίας και καινοτομίας
  • η διαμόρφωση κατάλληλων στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των σπουδαστών.

Το πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΔΔ εξοικειώνει τους σπουδαστές με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους άσκησης δημόσιας πολιτικής και μάνατζμεντ, καθώς και με τη βελτίωση της ικανότητας χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ακόμα, διευρύνει τους ορίζοντες των μελλοντικών στελεχών στο θέμα της λειτουργίας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ