Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 26 από 3

Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 [ΠΡ_63]

Λειτουργία ενός πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών «1555», ο οποίος λειτουργεί σαν ενιαίος αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν για όσους καλούν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/7/2022 - 30/9/2022

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην κεντρική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας [ΠΡ 59]

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης και αφετέρου στην προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/12/2021 - 31/7/2022

Τεχνικοί Σύμβουλοι υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ στη Δυτική Ελλάδα

Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε παρεμβάσεις του ΕΚΤ του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 24/11/2021 - 31/12/2022

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ Επιτελικών Δομών και Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" [ΠΡ 53]

Υποστήριξη Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση δράσεων σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/10/2020 - 30/6/2023

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 31/12/2023

Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ (ΕΚΤ)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των Πράξεων του ΠΕΠ Aττική 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2023

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων - ΕΚΤ

Ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες και σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των πράξεων του ΕΠ "Aττική 2014-2020" με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 28/3/2018 - 31/12/2022

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενέργειες και έργα για την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 30/10/2017 - 31/12/2023

Χρηματοδότηση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) του ΕΠ Αττική 2014-2020

Χρηματοδότηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), ο οποίος πρόκειται να αναλάβει κατόπιν πρόσκλησης, τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ) του ΕΠ Αττική 2014-2020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 30/5/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 15/7/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 1 - 10 από 26 από 3