Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ποιές είναι οι παρεμβάσεις του

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι τομείς παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στην Ελλάδα, καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ομάδων στόχου. Ειδικότερα το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της και των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέτοιες δράσεις ενδεικτικά είναι προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δομές φύλαξης και κοινωνικής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης ανέργων, δράσεις στήριξης επιχειρηματιών, αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εμπλουτισμός εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικά προγράμματα, δράσεις στον τομέα της υγείας, δράσεις για τη στήριξη μειονεκτούντων ατόμων, δράσεις εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών κλπ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/09/2013