Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 239 από 24 σελίδες

Η στιγμή της οικονομικής ανασυγκρότησης

23/12/2020

Άρθρο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου για την ανασυγκρότηση της οικονομίας το 2021.

Κοινοτικοί πόροι και αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

4/12/2020

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου, για τη συμβολή των κοινοτικών πόρων στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Διαδικτυακά εργαστήρια στους τομείς Κοινωνικής Ένταξης και Απασχόλησης

30/11/2020

Στόχος των εργαστηρίων είναι να υποστηρίξουν το έργο σχεδιασμού νέων δράσεων στους ανωτέρω τομείς, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Διευκρινιστική ανακοίνωση ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση δομών ΕΚΤ

25/11/2020

Σε συνέχεια έκδοσης της υπ’ αριθ. 123468 - 20/11/2020 Υπουργικής Απόφασης, καθώς και ερωτημάτων που τέθηκαν από φορείς και σχετικού υπομνήματος της ΠΟΣΙΠΣ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ εξέδωσε σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση. ...

Υλικό θεματικού εργαστηρίου «Επαγγελματικές δεξιότητες: σχεδιασμός για το μέλλον»

13/11/2020

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διαδικτυακού εργαστηρίου και εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό.

Μελέτη για την αξιολόγηση της υποστήριξης του ΕΚΤ στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων

12/11/2020

Περιλαμβάνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΘΣ 9 για την περίοδο 2014-2018 σε κάθε Κράτος Μέλος.

Θεματικό εργαστήριο «Επαγγελματικές δεξιότητες: σχεδιασμός για το μέλλον»

10/11/2020

Θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των Δεξιοτήτων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και επιλεγμένες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Διευκρινίσεις για το πλαίσιο προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΣΕΚ

29/10/2020

Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στους Δικαιούχους μετά την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων/προκηρύξεων.

Δημόσια Πρόσκληση συγκρότησης εθνικού σχήματος για την Κοινωνική Καινοτομία

21/10/2020

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Competence Centres for Social Innovation” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος ...

Μελέτη για τη συμβολή του ΕΚΤ στην υποστήριξη της απασχόλησης και της κινητικότητας

21/10/2020

Τα μέτρα απασχόλησης και κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους στην ΕΕ, όπως καταδεικνύει σχετική μελέτη.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 239 από 24 σελίδες
Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ