Πρόσκληση - Προκήρυξη ΕΥΣΕΚΤ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά (Δήμοι Άνω Λιοσίων, Κερατσινίου, Γαστούνης και Ξάνθης)»

Έχει λήξει

Το Πρόγραμμα «Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά (Δήμοι Άνω Λιοσίων, Κερατσινίου, Γαστούνης και Ξάνθης)», το οποίο θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, θα δημιουργήσει τέσσερα (4) Κέντρα υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά  σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσεται πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης σχεδιασμού της παρέμβασης και επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής των κέντρων υποδοχής – υποστήριξης παιδιών.              

Ημερομηνία δημοσίευσης

16/7/2010

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

23/8/2010 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/11/2013