Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κοινά Θέματα και Θεματικά Δίκτυα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Τα επιλεγμένα Κοινά Θέματα αντικατοπτρίζουν τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ και είναι τα εξής:

 

 1. Απασχόληση
 2. Ένταξη
 3. Απασχόληση Νέων
 4. Εκμάθηση και Δεξιότητες
 5. Κοινωνική Οικονομία
 6. Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση
 7. Απλοποίηση
 8. Εταιρική Σχέση
 9. Μετανάστευση

 

Για κάθε Κοινό Θέμα έχει συσταθεί ένα Θεματικό Δίκτυο (Thematic Network/TN). Τα 9 θεματικά δίκτυα λειτουργούν από τα τέλη του 2015 και συνεδριάζουν 3 φορές περίπου το χρόνο. Σε αυτά συμμετέχουν εκπρόσωποι Διαχειριστικών Αρχών/Ενδιάμεσων Φορέων των Κρατών Μελών, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

 

Στόχος των Δικτύων είναι:

 • Να παρακολουθούν και να κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο το Κοινό Θέμα υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να βοηθούν στο συντονισμό των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο σχεδιασμό των συντονισμένων προσκλήσεων και την εξεύρεση εταίρων.
 • Να λειτουργούν ως fora/πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών και καλών πρακτικών.
 • Να παρέχουν σχετικές εισροές, πληροφόρηση και κατευθύνσεις για τις πολιτικές και τις δράσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Πλατφόρμας Διακρατικής Συνεργασίας ΕΚΤ https://ec.europa.eu/esf/transnationality

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2018