Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συντονισμένες Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η υλοποίηση διακρατικών έργων απαιτεί συντονισμό ενεργειών μεταξύ των Κρατών Μελών τόσο σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών/ενδιάμεσων φορέων όσο και σε επίπεδο εταίρων κατά τις φάσεις του σχεδιασμού, της έκδοσης σχετικών προσκλήσεων καθώς και της ένταξης των σχετικών έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

Προκειμένου να υποστηριχθούν τα Κράτη Μέλη κατά τη παρούσα προγραμματική περίοδο προβλέπεται η πραγματοποίηση δύο κύκλων «συντονισμένων προσκλήσεων». Ο πρώτος κύκλος έχει ήδη ολοκληρωθεί, το 2016, ενώ ο δεύτερος προβλέπεται για το 2018.

 

Η έκδοση συντονισμένων προσκλήσεων είναι μια οργανωμένη και χρονικά προσδιορισμένη διαδικασία κατά την οποία οι εκάστοτε Διαχειριστικές Αρχές/Ενδιάμεσοι Φορείς των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στο Κοινό Πλαίσιο, εκδίδουν παράλληλα προσκλήσεις βάσει γενικών προδιαγραφών/όρων (General terms of reference - ToR) που έχουν προσυμφωνηθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Πλατφόρμας Διακρατικής Συνεργασίας ΕΚΤ https://ec.europa.eu/esf/transnationality

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/10/2018