Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σχέδιο Αξιολόγησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων  προβλέπεται πως το Σχέδιο Αξιολόγησης θα πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όχι αργότερα από ένα χρόνο από την έγκριση/έναρξη του Προγράμματος.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα οφείλουν πλέον να μεριμνούν για τα Σχέδια Αξιολόγησης και τις αλλαγές σε αυτά. Συγκεκριμένα οι Επιτροπές Παρακολούθησης θα εξετάζουν και θα εγκρίνουν κάθε τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, την πρόοδο εφαρμογής του και την παρακολούθηση της εφαρμογής των αξιολογητικών συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό στη νέα Προγραμματική Περίοδο προβλέπεται η κατάρτιση Σχεδίων Αξιολόγησης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Οι Διαχειριστικές Αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν πως οι αξιολογήσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο τακτικής παρακολούθησης/ επανελέγχου (follow-up), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  θα έχει τη δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων με δική της πρωτοβουλία για τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνει τα Κράτη - Μέλη και τις Διαχειριστικές Αρχές.

Επίσης το Δεκέμβριο του 2021 οι Διαχειριστικές Αρχές θα πρέπει να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορά που να συνοψίζει τα βασικά αξιολογητικά ευρήματα καθώς και τις βασικές εκροές και αποτελέσματα του προγράμματος συνοδευόμενα από σχόλια πάνω στις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/01/2014

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ