Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μελέτες Αξιολόγησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μονάδα Αξιολόγησης και Αποτίμησης Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεργάζεται με τις Εθνικές Συντονιστικές και Διαχειριστικές Αρχές για το συντονισμό των αξιολογήσεων των εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επίσης, διενεργεί και η ίδια οριζόντιες αξιολογητικές μελέτες για την αποτίμηση της συμβολής του ΕΚΤ σε παρεμβάσεις ή επιμέρους πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες εκπονούνται μέσω εξωτερικών συμβούλων αξιολόγησης.


Ελλάδα

Έχει προκηρυχτεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η ex ante Αξιολόγηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή του νέου ΕΣΠΑ) και η ex ante αξιολόγηση των ΠΕΠ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2013

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ