Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ex ante assessment of Simplified Cost Options and partnerships between managing authorities and audit authorities – How to do it?

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/11/2021

Ο στόχος του εγχειριδίου με τίτλο "Εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΕΑΚ και συνεργασία μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και Αρχής Ελέγχου. Πώς γίνεται;"  είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις αρχές του ΕΚΤ στη διεξαγωγή της αξιολόγησης της νομιμότητας, της κανονικότητας και της επιλεξιμότητας των Επιλογών Απλουστευμένου Κόστους (SCO) προτού εφαρμοστούν πραγματικά. Παρέχει επίσης παραδείγματα και αναφορές σχετικά με το εύρος και τη λειτουργία αυτής της αξιολόγησης, και παρουσιάζει καλές πρακτικές αλλά και πιθανές παγίδες.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ